1.TARAFLAR

Bu Sözleşme bir tarafta
YönAst Eğitim & Danışmanlık Sultan Selim Mah. Boz Sok. Kağıthane / İstanbul (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) ile

Diğer tarafta  
İsim / Soyisim:
Adres:
T.C. kimlik No:
Banka:
IBAN No:
Hesap No:
(bundan sonra “Sanal Asistan” olarak anılacaktır.) arasında aşağıda belirtilen hususlarda tam bir mutabakata varılarak imzalanmıştır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu; YönAst Eğitim & Danışmanlık’ın alt kuruluşu olan www.asistanla.com web sitesinde üyeliği bulunan kurumsal şirketlere ve bireysel müşterilere (Sertifikalı üye olduğu taktirde aynı anda birden fazla kişiye) asistanlık hizmeti verilmesi.

3.(PROJE ADI) PROJE DETAYLARI

www.asistanla.com web sitesi üzerinden kurumsal şirket ve bireysel müşterilerine asistanlık hizmeti vermesi kapsamında aşağıdaki maddelere uyulması önem arz etmektedir;

3.1    Sanal Asistan, ödeme gerektiren ek hizmetler paket seçeneği seçilmediği halde, ek hizmet talep edildiğinde “Şirket” ile iletişime geçmelidir.

3.2    Müşteri ve Sanal Asistan iletişimi e-mail üzerinden kuracak, bir kopyası “Asistanla” e-mail adresine düşecektir.

3.3    Sanal Asistan, müşterinin seçtiği paket doğrultusunda, yapacağı masraflar harici ekstra bir bedel talep edemez.

3.4    Müşteri, yapılacak ek hizmetleri “Asistanla” tedarikçilerine ödeyecektir. Müşteri ödeme yapması gerektiği durumlarda IBAN numarasını “Sanal Asistan” ile ve dolayısıyla “Tedarikçi” ile paylaşmış olacaktır.

3.5    Müşterinin ödemesi “İyzico” Sanal Pos aracılığı ile alınacaktır. En fazla 1 hafta “İyzico” havuzunda tutulacaktır ve Sanal Asistan’a 1 hafta sonraki ilk iş günü üyelik oluştururken vermiş olduğu IBAN numarasına gönderilecektir.

3.6    Sanal Asistan SGK yapılmadığını bilmektedir. Gider Pusulası ile çalışacak olup, aldığı her ödeme karşılığında kendisine gider pusulası imzalatılacaktır.

3.7    Sanal Asistan gerektiğinde kendi şahsi telefonu, bilgisayarı ve İnterneti kullanacaktır. Buradan doğan tüm masraflardan "Sanal Asistan" sorumludur.

3.8    Müşterinin, Sanal Asistana yanlış veya eksik bilgi vermesi halinde doğan hatalardan "Müşteri" sorumludur.

3.9    Sanal Asistan’ın Müşteri’ye yanlış veya eksik bilgi vermesi halinde doğan hatalardan "Sanal Asistan" sorumludur.

3.10  Sanal Asistan’ın görevini icra ederken herhangi birine devretmesi yasaktır.

3.11  Sanal Asistan’ın verdiği ilk 3 hizmet sonrasında “Asistanla” ile değerlendirme toplantısı yapılacaktır.

3.12  Sanal Asistan üye olurken onayladığı bu sözleşmede kişisel bilgilerinin doğruluğunu onaylamış olacaktır.

3.13   Asistanla.com’da hizmet veren Sanal Asistanlar sosyal medya hesap profillerinde (LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook vs.)  “Asistanla ve YönAst Eğitim & Danışmanlık” şirketinde “Sanal Asistanlık” yaptığından bahsedebilir.

3.14    Sanal Asistan müşteriye ileri bir tarihe alınmış (uçak bileti vs.) gibi hizmetlerde destek olmaya devam etmelidir. Olası bir revizede Sanal Asistana ulaşmalıdır.

3.15    Asistanla.com da hizmet veren asistanlar ek hizmet gerektiren konularda öncelikli olarak YönAst'ın iş birliği içerisinde olduğu tedarikçilerimiz ile iletişime geçecektir.

3.16    Sanal Asistan, müşteriye verdiği hizmet tamamlandıktan sonra müşteriye ait tüm kayıtları ve bilgileri gerektiğinde tekrar kullanmak üzere e-mail arşivinde tutmalıdır. Eski bilgilerin onayını almadan tekrar kullanamaz.

3.17    Müşteri, Sanal Asistan’dan aldığı hizmet tamamlandıktan sonra Sanal Asistana ait tüm kayıtları silecektir.

3.18    Müşteri, Sanal Asistan ile “Asistanla” web sitesi haricinde iletişime geçmek isterse "Sanal Asistan" bu durumu “Asistanla”ya bildirmek ile yükümlüdür.

3.19    Sanal Asistan, Müşteri ile “Asistanla” web sitesi haricinde iletişime geçmek isterse "Müşteri" bu durumu “Asistanla’ya bildirmek ile yükümlüdür.    

3.20    Sanal Asistan www.asistanla.com web sitesinde hizmet verebilmesi için gerekli tüm şahsi bilgilerini üyelik esnasında yazmayı taahhüt eder.

3.21    Müşteri www.asistanla.com web sitesinden hizmet alabilmesi için gerekli tüm şahsi bilgilerini üyelik esnasında yazmayı taahhüt eder.

3.22    Sertifikalı üyeler (Sanal Asistanlar) 200 TL ödeme yaparak 2 den fazla görevi aynı anda almaya hak kazanır.

3.23    Müşteri yapılacak işin paket gününü kendisi belirleyecektir. Asistan iletişime geçtikten sonra, seçilen gün sayısında istenilen hizmetin bitmeyeceğini öngöremiyorsa asistanla.com ile iletişime geçmelidir.

4.GİZLİ BİLGİNİN TANIMI

4.1. “Sanal Asistanlık“ kapsamında “www.asistanla.com” ‘da yürüttüğü çalışmalar ile ilgili olarak, kendisine “Şirket” tarafından verilen, açıklanan gizlilik içerdiği açıkça belirtilen bilgi ve belgenin “Şirket” ‘in onayı alınmadıkça herhangi bir 3. gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmamasını temin edecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir.

4.2.“Sanal Asistan”a açıklanan iş geliştirme projesi ile ilgili fikir, proje, buluş, iş, metod, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır ya da diğer yasal korunmaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler ve konuşma bilgileri sır olarak kabul edilir. 

5.TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.“Şirket” proje kapsamında ihtiyacı olan her türlü bilgiyi “Sanal Asistan” a vermeyi taahhüt eder.

5.2.İşbu sözleşmede söz konusu edilen proje ile ilgili bilgi, belge, firma ismi, ünvanı ve firmalarla ilgili sair bilgi ve belgelerin gizli olduğunu ve bu nedenle, sadece kendisinin ve çalışanlarının işi gereği bilmesi gerektiği kadarını bileceklerini ve bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde “Şirket” ‘in izni olmaksızın 3. gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.3.“Şirket” tarafından “Sanal Asistan”a temin edilmiş proje ile ilgili belge ve bilginin, sözleşmeye aykırı olarak ifşa edildiğinin “Şirket” tarafından öğrenilmesi halinde, “Sanal Asistan” bundan dolayı sorumlu olacaktır. Bu bilgi ve belgelerin 3. şahıslara iletilmemesi için gerekli her türlü tedbiri almayı taahhüt ettiği gibi, her türlü tedbiri almasına rağmen, bu bilgi ve belgelerin yayılmasına mani olamadığını ve/veya kusuru olmadığını ileri sürerek sorumluluktan kurtulamaz.

6.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH

6.1 İşbu sözleşme süresi 2 ay deneme süresi sonrası imzalandığı tarihten itibaren 1 yıldır. Sanal Asistan daha erken ayrılması durumunda elindeki işleri bitirip en az 14 gün önceden haber vermelidir.

6.2 Sözleşme bitimine 1 ay kala yazılı olarak bildirilmediği sürece, hizmet bedeli TÜFE oranında artacak olup diğer sözleşme maddeleri aynı şartlarda olmak üzere sözleşme 1 (bir) yıl süreyle uzayacaktır.

7. MÜCBİR SEBEPLER

İşbu sözleşmede taraflara yüklenen sorumluluklardan herhangi biri, tarafların iradeleri dışında oluşan kaza, yangın, deprem, su baskını, grev, savaş, iç savaş, isyan idari makamların herhangi bir davranışı, kanun veya herhangi bir yasal düzenleme yahut benzerleri nedeniyle yerine getirilememekteyse ortada mücbir bir sebebin varlığı kabul edilir. Söz konusu mücbir sebep 30 günden fazla sürer ve sözleşmenin ifasını imkânsız kılarsa sözleşme kendiliğinden feshedilmiş sayılır. Sözleşme süresi içerisinde mücbir sebebin ortadan kalkması halinde taraflar durumu yeniden değerlendirerek sözleşmenin devamına karar verebilirler. Sözleşmenin feshi halinde mücbir sebebin ortaya çıkması anına kadar geçen süre içerisinde oluşan yükümlülükler devam eder. Taraflar mücbir sebebi bahane ederek önceki yükümlülüklerinden kurtulamazlar.

8.UYUŞMAZLIK

Taraflar, işbu sözleşmenin yorumu ve uygulamasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta yetkili yargı mercilerinin İstanbul (Avrupa) Mahkeme ve İcra Daireleri olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir.

İşbu Gizlilik Sözleşmesi son madde dahil 8 (sekiz) maddeden ibaret olup, Tarafların iradeleri dahilinde, 2 (İki) nüsha olarak tanzim edilmiş, üye olunan tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Yön Ast Eğitim & Danışmanlık
Kurucu: Şeyda Hancıoğlu
Tarih:
İmza Onay